Noore muusiku mentorprogrammi LIFT statuut 

Noore muusiku mentorprogramm LIFT 

 STATUUT 

 

1. Eesmärk ja korraldus 

1.1 Noortele muusikutele suunatud mentorprogrammi LIFT (edaspidi Mentorprogramm) eesmärgiks on pakkuda andekatele noortele muusikutele karjääri kujundamiseks vajalikke tugiteadmisi ja oskusi, jagada lavaeluga kaasnevate tegevuste kohta häid praktikaid ja ekspertide soovitusi ning tutvustada võimalusi, mis toetavad professionaalse muusiku vaimset ja füüsilist toimetulekut. 

1.2 Mentorprogramm toimub pilootprojektina perioodil november 2023 – juuni 2024. Programmi korraldajaks on SA Eesti Kontsert (edaspidi Korraldaja). 

 

2. Sihtrühm ja osalejad 

2.1 Mentorprogrammi sihtrühmaks on18-26 aastased muusikud, kellel on muusikaline kõrgharidus või kes seda kandideerimise hetkel omandavad.  

2.2 Mentorprogrammi on eeskätt oodatud klassikalise muusika interpreedid sooloartistide või kuni kolmeliikmeliste ansamblitena. 

2.3 Pilootprogrammi osalejateks valitakse kandideerijate seast kokku kolm interpreeti või kuni kolmeliikmelist ansamblit.  

 

3. Mentorprogrammi ülesehitus 

3.1 Mentorprogramm koosneb XXX temaatilisest kohtumisest ja neid toetavatest lisategevustest. 

3.2 Mentorprogrammi peamisteks teemadeks on: 

3.2.1 kontserdi planeerimine ja produtseerimine 

3.2.2 karjääristrateegia kujundamine 

3.2.3 meedia ja kommunikatsioonitöö artisti vaatekohast 

3.2.4 artisti kuvandi loomine 

3.2.5 enesejuhtimine ja enesehoid 

 

4. Osalejate valik ja sellega seotud tingimused 

4.1 Mentorprogrammis osalemiseks tuleb kandideerijal tähtajaks Korraldajale esitada: 

4.1.1 elulugu ja vabas vormis enesetutvustus 

4.1.2 motivatsioonikiri ja visioon teemal „Miks soovin kandideerida noore muusiku mentorprogrammi LIFT ning millisena näen end 21. sajandi artistina?“ 

4.1.3 videosalvestise link, mille kaudu on võimalik tutvuda, kuidas kandidaat esitab 10-15 minuti pikkuse vabalt valitud kava 

4.1.4 Nõuded videosalvestisele: 

4.1.4.1 videosalvestis peab olema filmitud ühe kaameraga 

4.1.4.2. mängija peab olema näoga kaamera poole, nii et tema käed ja instrument oleksid kogu ulatuses kaadris 

4.1.4.3 salvestise järeltöötlus ei ole lubatud 

4.1.4.4 salvestised võib esitada kas eraldi või kõik koos ühe lõikamata videona 

4.2 Pärast dokumentide ja videoesituse hindamist määrab Korraldaja poolt valitud žürii kandidaadid, kes saavad võimaluse jätkata kandideerimist lavavoorus, kus tuleb esitada 10-15 minuti pikkune vabalt valitud kava (kui esitus eeldab klaverisaatjat, organiseerib saatja kandideerija). 

4.2 Lavavooru järel teeb žürii otsuse kandidaatide kohta, kellele tehakse ettepanek Mentorprogrammis osaleda. 

 

5. Programmiga seotud tasud ja ressursid 

5.1 Programmis osalemisega kaasneb osalejale makstav tasu bruto summas 2000 eurot ühe artisti või koosseisu kohta (pilootprojekti raames on tasudeks kokku 3×2000 eurot). 

5.2 Lisaks tagab Korraldaja igale osalejale võimaluse anda honoreeritud soolokontsert, millest valmib täispikk kvaliteetne videosalvestis. 

5.3 Tasu makstakse välja osalejatele, kes läbivad Mentorprogrammi täies mahus. 

5.4 Programmis osalemise tasu ning kontserdi honorari ei maksta välja programmi pooleli jätnud artistile. 

5.5 Mentorprogrammi pooleli jätnud artistile ei laiene õigust saada soolokontserti ega tasu selle eest. 

 

6. Korralduslikud kokkulepped 

6.1 Mentorprogrammi valitud kandidaatidelt, kes on oma osalemise kinnitanud, eeldatakse Mentorprogrammi läbimist täies mahus. 

6.2 Mentorprogrammi kohtumistel käsitletud teemad, olukorrad, näited jm seonduv on konfidentsiaalne ning ei kuulu avalikustamisele (va Korraldajaga eraldi kokku lepitud juhud). 

 

7. Lõppsätted 

7.1 Mentorprogrammiga liitudes kinnitab valitud osaleja oma valmidust täita statuudis kirjeldatud tingimusi. 

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Veebilehe kasutamist jätkates nõustute küpsiste kasutamisega.